Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen (of laagfrequent inzamelen) is een nieuwe vorm van inzamelen, waarbij de waardevolle, bruikbare fracties met voldoende volume aan huis worden ingezameld (zoals kunststof, blik, drankenkartons, papier, GFT etc.) en andere fracties, waaronder restafval, naar verzamelpunten gebracht dienen te worden.

Bij laagfrequent inzamelen overigens wordt restafval nog wel huis-aan-huis ingezameld, maar is de frequentie fors verlaagd (1 x 4, 6 of 8 weken).

De resultaten van deze vorm van inzamelen zijn spectaculair.

Hieronder een tabel, waarin duidelijk het verband wordt aangetoond tussen de frequentie van inzamelen en de hoeveelheid restafval per inwoner:

Door de frequentie van inzamelen van restafval te verlagen worden burgers ‘gedwongen’ om alternatieven voor hun afval te zoeken. Daardoor zullen recyclebare stromen beter gescheiden worden.

 

EnviPro: Environmental Professionals hebben met de invoering van omgekeerd inzamelen of laagfrequent inzamelen inmiddels brede ervaring opgedaan en stellen deze kennis graag aan anderen ter beschikking.

Voor nadere informatie:

info@envipro.nl