Ladder van Lansink

Tijdens de recyclingbeurs 2017 in Gorinchem een ontmoeting tussen (vrnl) Ad Lansink, Jan Storm en Theo Lemmen

EnviPro: Environmental Professionals werken met de grondgedachte van Ad Lansink: De Ladder van Lansink,

De ladder van Lansink is ontwikkeld door oud-politicus Ad Lansink (1934) in 1979 als motie op het indertijd ontwikkelde milieu beleid.

Het heeft lang geduurd voordat de ladder omarmd werd, maar inmiddels zijn we in Nederland al toe aan LAP-3, nog steeds gebaseerd op de ladder uit 1979.

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de ‘ladder’. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten ‘beklimmen’. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende ‘treden’:

Voor meer informatie over dhr. Ad Lansink en over zijn recente boek: Challenging Changes: www.adlansink.nl