Laagfrequent inzamelen

Wat is dat nu weer? Weer een nieuwe term? Een nieuwe hype op inzamelgebied? Waren er nog niet genoeg keuzes of mogelijkheden?

Laagfrequent inzamelen is inderdaad een nieuwe term. Het is een variant op omgekeerd inzamelen. De term is bedacht toen een gemeente in Nederland voor de keuze stond om omgekeerd inzamelen in te voeren, maar de weerstand vanuit de politiek te groot was om die stap te nemen.

Als alternatief is toen bedacht om restval (want daar gaat het om) nog wel met een regelmaat in te zamelen per huishouden, maar de frequentie daarvan verder te verlagen.

Jaren geleden werd restafval wekelijks opgehaald. In sommige steden en wijken gebeurd dat overigens nog steeds.

Maar met de invoering van de GFT container zijn veel gemeenten overgegaan naar het zogenaamd alternerend inzamelen, dat wil zoveel zeggen als om de week GFT en om de andere week restafval. De motivatie daarvoor was vrij simpel: door de invoering van de GFT container nam de hoeveelheid restafval immers af en de kosten voor de inzameling (logistieke kosten) bleven gelijk!

Nu restafval steeds verder vermindert, al dan niet door invoering van DIFTAR, PMD zakken of containers, Papierinzameling etc. etc., blijkt dat veel huishoudens zelfs niet meer elke 14 dagen hun restafval aanbieden.

Ingeval men met minicontainers werkt, blijkt zelfs dat gemiddeld gesproken nog maar ruim 6 x per jaar de container wordt aangeboden, dat is dus gemiddeld nog maar 1 x per 2 maanden!

Politiek gezien is het best een uitdaging om dan te beslissen, dat restafval helemaal niet meer huis-aan-huis wordt ingezameld. Zeker met het oog op verkiezingen over minder dan een half jaar, kiezen veel politici voor een veilige weg, met niet teveel risico’s. Men is zeer beducht voor negatieve publiciteit als restafval niet meer huis-aan-huis wordt ingezameld.

Daarom is laagfrequent inzamelen bedacht. In plaats van 1 x per 2 weken wordt restafval nog maar 1 x per 4, 6 of zelfs 8 weken ingezameld. Dat scheelt enorm in de logistieke kosten maar heeft nog een positief bij-effect: mensen gaan op zoek naar betere scheidingsmethoden.

Bij gemeenten waar laagfrequent inzamelen is ingevoerd daalt de hoeveelheid restafval drastisch.

Wilt u meer weten over dit thema, of worstelt u ook met de vraag welke volgende stap te nemen om restafval verder te verminderen?

Neem dan contact met ons op: info@envipro.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *