Afvalzak in Nijmegen mogelijk duurder

Met deze kop in de Gelderlander van 18 juni 2018 kwamen er veel reacties los.

(Klik hier voor het hele artikel)

Wat is er aan de hand?

In Nijmegen, net als in diverse andere plaatsen in Nederland, betalen burgers hun restafval per keer. Dat kan zijn per zak, zoals in Nijmegen, maar ook per lediging. Dat systeem van de vervuiler betaalt wordt ook wel Diftar genoemd.

Velen vinden dat heel redelijk.

De kosten die men per keer (of per afvalzak) betaalt, zijn lang niet altijd de werkelijke kosten voor de logistiek en de verwerking van het restafval.

De opbouw van de kosten voor afval is nogal difuus.

In de meeste gevallen worden de kosten voor verwerking van restafval, GFT-afval en de overige fracties bij elkaar opgeteld.

Vervolgens wordt dit gedeeld door het aantal huishoudens (aansluitingen). Hieruit volgt dan de afvalstoffenheffing. Vaak worden in die afvalstoffenheffing ook nog andere kosten meegenomen, zoals de kosten voor de afvalpunten in de openbare ruimte.

Er zijn ook opbrengsten. Oud-papier, metalen kunstoffen etc. zijn stromen, die per saldo budgetneutraal of een kleine positieve bijdrage leveren.

Deze worden in het algemeen ook meegenomen in de totale afvalkosten.

Indien Diftar is ingevoerd, is dat meestal gedaan om een prikkel te doen uitgaan, om beter af te scheiden.

In dat geval wordt er een bedrag per lediging afgesproken. Voor een afvalzak varieren die bedragen van € 0,50 tot € 1,50 per zak van 40 liter (de dure zak).

Bij minicontainers van 240 liter wordt een equivalent van deze kosten berekend. Gemiddeld genomen dus 6 x het tarief van de dure zak.

Dan wordt er een begroting gemaakt, gebaseerd op statistieken. Kortom, er wordt een schatting gedaan van het aantal ledigingen dan wel dure zakken, die worden aangeboden.

De opbrengsten van de dure zak worden in mindering gebracht op de totale afvalkosten.

Onder die streep worden de kosten dus per huishouden toegerekend.

Een deel van de afvalkosten is dus een vast deel, en een deel is variabel, en dus door de inwoners te beinvloeden.

Hoe komt het dan, dat als er goed gescheiden wordt, mensen per saldo meer moeten gaan betalen?

Dat heeft te maken met het vaste deel aan de ene kant en de kosten voor afvalverwerking aan de andere kant.

Als er beter gescheiden wordt, dalen de variabele inkomsten van de dure zak. Helaas echter zijn de variabele kosten niet alle kosten, die gemaakt worden om de dure zak in te zamelen en te verwerken.

Daarnaast levert het beter scheiden ook meer afval in de andere fracties op, met name GFT neemt toe. GFT wordt in veel gemeenten gratis ingezameld, maar de kosten voor de inzameling en de verwerking zitten wel in het vaste deel.

Tegelijk dus met het dalen van de variabele opbrengsten, stijgen de vaste kosten.

Daarom is het goed te verklaren, dat de vaste kosten die aan burgers worden doorberekend zullen kunnen stijgen, als er beter wordt gescheiden.

Is dit te voorkomen?

Dat is lastig te verklaren. Ja, het is te voorkomen, als burgers bij de inkoop al goed opletten, op welke manier ze de verpakking en het niet-gebruikte deel van hun aankoop, gaan aanbieden.

Meer papier levert meer op dan meer kunststof.

Minder GFT helpt ook mee, om de totale kosten te drukken.

Per saldo betalen huishoudens gemiddeld over de laatste jaren steeds minder. In sommige gevallen is het vastrecht dusdanig gedaald, dat er geen ruimte meer is. Juist daar zal de gemeente het vastrecht tarief dus moeten verhogen.

Kortom, het voordeel van de afgelopen jaren is dan voorbij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *