Pay as you throw (PAYT)

De eerste diftar projecten dateren al van 1995, in Zaanstad, Margraten en Eijsden zijn indertijd de eerste projecten ingevoerd.

Al snel bleek dit een uitstekend middel te zijn, om restafval te verminderen en andere, bruikbare fracties te verhogen.

Op bovenstaande kaart is te zien, dat Diftar anno 2017 nog steeds niet landelijk is ingevoerd, met name in het westen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland hebben nog maar weinig gemeenten Diftar ingevoerd. Maar ook in Groningen en Friesland kunnen nog slagen gemaakt worden.

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die een vorm van diftar hebben ingevoerd gemiddeld 116 kg per inwoner aan fijn restafval hebben. Dat is 45% minder fijn restafval dan gemeenten die geen vorm van diftar  hebben ingevoerd. (Bron: Benchmark Huishoudelijk Afval).

Het kan dus zinvol zijn, om Diftar in uw gemeente of verzorgingsgebied in te voeren. EnviPro: Environmental Professionals hebben grondige en brede ervaring met de invoering van diftar projecten. Vraag vrijblijvend om meer informatie:

info@envipro.nl